Roman Míčka
WEB


Úvod

Životopis

Publikace

Výuka TF JU

Kontakty a odkazy

Obrázky


www.tf.jcu.cz
Úvodní zamyšlení"...ale nakonec nám svou svobodu složí k nohám a řeknou: Raději nás zotročte, ale nasyťte nás. Pochopí konečně sami, že je nemyslitelné mít zároveň svobodu i sdostatek chleba pro všechny, neboť nikdy, nikdy nebudou se schopni rozdělit se mezi sebou ! "
"...nic člověka nesouží víc než starost, aby našel toho, komu by rychle odevzdal dar svobody, se kterým se ten nešťastný tvor rodí. Ale vládnout nad svobodou lidí může jen ten, kdo uspokojí jejich svědomí ".

[ F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi, 1878, díl druhý, kniha pátá, kapitola pátá - Velký inkvizitor ]

Na průčelí heslo Světového státu: KOMUNITA - IDENTITA - STABILITA.
Všem křížům se uřízly vršky a předělaly se na T. Bývalo zde také cosi, čemu se říkalo Bůh.

[ Aldous HUXLEY, Brave New World, 1932 ]Existuje jedna kniha – odpusťte mi, že dělám reklamu – jejíž styl bude možná zpočátku trochu nepřístupný,
protože byla napsána v Londýně roku 1903. Onen spisovatel ve své době zažíval drama ideologické kolonizace
a popsal je ve své knize, nazvané „Pán světa“. Autorem je Benson, psal v roce 1903,
ale tuto četbu vám doporučuji. Dobře totiž pochopíte, co míním ideologickou kolonizací.


[ papež František, 2015 ]

www.romanmicka.net