Roman Míčka
WEB


Úvod

Životopis

Publikace

Výuka TF JU

Kontakty a odkazy

Obrázky


www.tf.jcu.cz
Curriculum Vitae


PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.


Rok narození: 1976

Rodinný stav: ženatý (2002), manželka Eva (1980), 4 děti (2003 Anna, 2005 Alena, 2008 Roman, 2012 Pavel)

Bydliště: HrdějoviceVZDĚLÁNÍ:


2006 - 2014
Studium na Filozofické fakultě UK, Ústav politologie FF UK, doktorský program, kombinovaná forma, obor Politologie, absolvováno 06/14 - Ph.D.

2002 - 2007
Studium na Teologické fakultě JU, doktorský program, denní forma, obor Teologická antropologie a etika, absolvováno 04/07 - Th.D.

2006
Státní rigorózní zkouška na CMTF UPOL, absolvováno 01/06 - PhDr.

1995 - 1998
2000 - 2002
Studium na Teologické fakultě JU, obor Učitelství pro SŠ - Učitel náboženství a etiky, absolvováno 06/02 - Mgr.

1990 -1994
Střední odborné učiliště energetické Hluboká nad Vltavou, obor „Mechanik - elektronik pro automatizační techniku", ukončeno 06/94 - maturita.PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:


09/2008 - dosud
Odborný asistent, Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra teologické a sociální etiky

01/2003 - 08/2008
Policejní inspektor, Policie České republiky, OOP Boršov nad Vltavou. /výkon služby pořádkové policie, trestní řízení/

4/2001 - 12/2002
Sociální asistent, Azylový dům pro bezdomovce, Městská charita České Budějovice. /péče o muže bez domova, sociální poradenství/JINÉ ZKUŠENOSTI:


03/07 - 08/10
Předseda představenstva firmy Bytové družstvo Staroměstská 23 a 25, se sídlem České Budějovice, Staroměstská 2045/25, IČO: 25176081, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích odd. Dr, vložka 332.

10/99 - 5/00
Práce (v zemědělství) a cestování v zahraničí /Izrael + Střední východ/.

10/98 - 09/99
Povinná základní vojenská služba v Armádě ČR, Protitankový prapor, VÚ 5052 Vimperk, řidič - průzkumník.ČLENSTVÍ V ZÁJMOVÝCH ČI ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH:


Člen CTEWC - Catholic Theological Ethics in the World Church (CTEWC, catholicethics.com)

Člen SO ČBK - Pracovní skupina pro sociální otázky při České biskupské konferenci (SO ČBK), vedoucí "ekonomické sekce"

Člen SCP - Společnost pro církevní právo

Člen ČKA - Česká křesťanská akademie, místní skupina České Budějovice

Člen ČSPV - Česká společnost pro politické vědywww.romanmicka.net